Tender
 

Year 2019


  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No. : SH/06/2019


Provision Of Equipment And System Development For Deploying Security Incident And Event Management (SIEM), CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
210101 dan 210104 /
210102 dan 210104 /
210103 dan 210104


RM100.00/set


17 Mei 2019
hingga
24 Mei 2019

27 Mei 2019
@
12:00 tengahari

2

Sebutharga No. : SH/07/2019


Provision Of Co-Location Services For STS Department, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
210101/210102/10103/
210104/210105/210106


RM100.00/set


17 Mei 2019
hingga
24 Mei 2019

27 Mei 2019
@
12:00 tengahari

3

Sebutharga No. : SH/05/2019


Provision Of Renewal And New Subscription Forensic Software Licenses For CyberSecurity Malaysia.

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod : 210103 / 210104

RM100.00/set


9 Mei 2019
hingga
15 Mei 2019

17 Mei 2019
@
12:00 tengahari

 

  1. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-

 

  1. Bayaran secara wang tunai/wang pos/wang kiriman pos/draf bank/cek berpalang atas nama CyberSecurity Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.
  2. Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan.

 

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di www.cybersecurity.my/procurement.