Tender

Year 2018


  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk RFP

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No. : SH/16/2018


Provision Of Co-Location Services For MyCERT Department, CyberSecurity Malaysia.

 

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
210101, 210102,
210103, 210104,
210105, 210106.


RM100.00/set


9 Julai 2018
hingga
17 Julai 2018

 

18 Julai 2018
@
12:00 tengahari

 

 

2

Sebutharga No. : SH/17/2018


The Provision Of Hardware And Software For MyVAC Department, CyberSecurity Malaysia.

 

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
210101, 210102,
210103, 210104,
210105, 210106.


Agen penjual yang sah (Authorized Reseller)

RM100.00/set


10 Julai 2018
hingga
18 Julai 2018

 

20 Julai 2018
@
12:00 tengahari

 

 

3

Sebutharga No. : SH/18/2018


The Provision To Appoint A Professional Body For Developing And Implementing Business Continuity Management Systems (BCMS) In Two Different Pilot Organizations.

 

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
340101, 340106,
340108, 340604,
340605


RM100.00/set


10 Julai 2018
hingga
18 Julai 2018

 

20 Julai 2018
@
12:00 tengahari

 

 


  1. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-


  1. Bayaran secara wang tunai/wang pos/wang kiriman pos/draf bank/cek berpalang atas nama CyberSecurity Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.
  2. Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan.

 


  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di www.cybersecurity.my/procurement.