Year 2020Title

11 Februari 2020

Forum Fasih Digital Pupuk Etika Siber Dan Perkasa Daya Tahan Warga Digital Malaysia


PUTRAJAYA (11 FEBRUARI 2019) – Perasmian sambutan Hari Keselamatan Internet atau ‘Safer Internet Day’ ringkasnya SID 2020 – Edisi Malaysia hari ini disempurnakan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di Putrajaya.

----