Tender / Sebutharga
 

Year 2021
  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

RFP No.: RFP/02/2021


Provision of The System Development for Vehicle Data Preservation, CyberSecurity Malaysia.

i) Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam kod bidang berikut :

Kod :
210101/210102/210103
DAN
210104

RM100.00/set


09 November 2021
hingga
29 November 2021

01 Disember 2021
@ 12:00 tengahari

2

Sebutharga No.: SH/29/2021


Provision of Content Development and Storyboard for Etika Siber Nasional (ESN).

i) Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
221101 / 221102 / 222001 /
222002 / 222005

RM100.00/set


19 November 2021
hingga
26 November 2021

30 November 2021
@ 12:00 tengahari

3

Sebutharga No.: SH/30/2021


Provision of Microsoft 365 Apps & Support Subscription for A Period of One (1) Year for CyberSecurity Malaysia

i) Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar kod bidang berikut :

Kod :
210103

ii) Agen penjual yang sah (Authorized Reseller)

RM100.00/set


29 November 2021
hingga
06 Disember 2021

08 Disember 2021
@ 12:00 tengahari

 

  1. Dokumen tawaran boleh disemak di laman sesawang di atas dan petender yang berminat untuk membeli dokumen tawaran dikehendaki memaklumkan nama, syarikat dan menyertakan salinan Sijil MoF melalui e-mel kepada pnld@cybersecurity.my. Waktu berurusan adalah pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 9.00 pagi sehingga 5.00 petang sahaja.

 

  1. Penjualan, pembelian dan pembayaran dokumen adalah melalui atas talian. Hanya petender yang layak sahaja akan diberikan maklumat pembayaran. Dokumen tender/sebutharga hanya akan dikeluarkan setelah bukti pembayaran dikemukakan kepada pihak Bahagian Perolehan melalui e-mel.

 

  1. Semua petender dikehendaki mematuhi Standard Operating Procedure (SoP) dan segala arahan berkaitan Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang berkuatkuasa sepanjang urusan tender/sebutharga ini.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan dihantar di alamat di atas. Jika tender/sebutharga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/kurier, Petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada Tarikh Tutup tender/sebutharga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Dokumen tawaran petender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan CyberSecurity Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya keatas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. Sebarang perubahan pada tarikh pembelian dokumen dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi CyberSecurity Malaysia Bahagian Perolehan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.