Tender / Sebutharga
 

Year 2023  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No.: SH/35/2023


Provision of CamKripto Modules Development and System Integration, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu kod bidang berikut :


Kod:
210104


 

RM100.00/set


26 September 2023
hingga
06 Oktober 2023

10 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

-

-

2

Sebutharga No.: SH/36/2023


Provision of Forensics Workstation for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


i) Berdaftar dalam salah satu kod bidang berikut :


Kod:
210101/210102

ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)


 

RM150.00/set


26 September 2023
hingga
05 Oktober 2023

09 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

3

Sebutharga No.: SH/37/2023


Provision of Security Guard Services for One (1) Year Primary Term And With Option To Extend Up To One (1) Year Secondary Term at Menara Cyber Axis, Cyberjaya

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar kod bidang berikut :


Kod:
220801


 

RM150.00/set


26 September 2023
hingga
05 Oktober 2023

09 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

4

Sebutharga No.: SH/38/2023


Provision of Cafeteria Operator for Two (2) Years Primary Term And With Option To Extend Up To One (1) Year Secondary Term at Menara Cyber Axis, Cyberjaya

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar kod bidang berikut :


Kod:
040103


 

RM100.00/set


26 September 2023
hingga
05 Oktober 2023

09 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

5

Sebutharga No.: SH/39/2023


Provision of Server for MyCERT Department, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


i) Berdaftar dalam salah satu kod bidang berikut :


Kod:
210101/210102/
210103

ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)


 

RM150.00/set


05 Oktober 2023
hingga
12 Oktober 2023

16 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

6

Sebutharga No.: SH/40/2023


Provision of Security Posture Assessment Services for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


i) Berdaftar dalam salah satu kod bidang berikut :


Kod:
210111/221101/
221102/222704

 

RM100.00/set


05 Oktober 2023
hingga
12 Oktober 2023

16 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

7

RFP No.: RFP/02/2023


Provision of Development Custom Application for DBA300 Biometric Device, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


i) Berdaftar dalam kod bidang berikut :


Kod:
210104


 

RM150.00/set


05 Oktober 2023
hingga
26 Oktober 2023

30 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

6

RFP No.: RFP/03/2023


Provision of Development Portable Enrolment and Verification Biometric Device (Bioport Scanner) for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


i) Berdaftar dalam kod bidang berikut :


Kod:
210104


 

RM150.00/set


05 Oktober 2023
hingga
26 Oktober 2023

30 Oktober 2023
@ 12:00 tengahari

-

-

 

  1. Dokumen tawaran boleh disemak di laman sesawang di atas dan petender yang berminat untuk membeli dokumen tawaran dikehendaki memaklumkan nama, syarikat dan menyertakan salinan Sijil MoF melalui e-mel kepada pnld@cybersecurity.my. Waktu berurusan adalah pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang sahaja.

 

  1. Penjualan, pembelian dan pembayaran dokumen adalah melalui atas talian. Hanya petender yang layak sahaja akan diberikan maklumat pembayaran. Dokumen sebutharga hanya akan dikeluarkan setelah bukti pembayaran dikemukakan kepada pihak Bahagian Perolehan melalui e-mel.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan dihantar di alamat di atas. Tutup sebutharga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengahari. Dokumen tawaran petender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan CyberSecurity Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya keatas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. Sebarang perubahan pada tarikh pembelian dokumen dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi CyberSecurity Malaysia Bahagian Perolehan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.

 

 

 

Untitled Document