Tender / Sebutharga
 

Year 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No.: SH/17/2021


Provision for Vulnerabilities Assessment and Penetration Testing (VAPT) Software, CyberSecurity Malaysia

i) Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut:

Kod :
210103/210104

ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

RM100.00/set


29 Jun 2021
hingga
07 Julai 2021

09 Julai 2021
@ 12:00 tengahari

2

Sebutharga No. : SH/18/2021


Provision of Computer Hardware with Accessories and Smartphone for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut:

Kod :
210101/210102/210103/
210201

ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

RM100.00/set


29 Jun 2021
hingga
07 Julai 2021

09 Julai 2021
@ 12:00 tengahari

3

Sebutharga No. : SH/19/2021


Provision of Threat Intelligence Data Feeders, Malware Advanced Persistent Threat Analysis and Dashboard for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut:

Kod :
210103/210104

ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

RM100.00/set


29 Jun 2021
hingga
07 Julai 2021

09 Julai 2021
@ 12:00 tengahari

4

Sebutharga No. : SH/20/2021


Provision of A National Baseline Study on The Level of Cyber Security Awareness Among the School Children and Parents

Kementerian Kewangan Malaysia
Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut:

Kod :
340604 / 340605

RM100.00/set


29 Jun 2021
hingga
07 Julai 2021

09 Julai 2021
@ 12:00 tengahari

 

  1. Dokumen meja tawaran boleh disemak di laman sesawang di atas dan petender yang berminat untuk membeli dokumen tawaran dikehendaki memaklumkan nama dan syarikat melalui e-mel kepada pnld@cybersecurity.my. Hanya petender yang memaklumkan melalui e-mel diatas sahaja yang akan dilayan dan layak untuk urusan pembelian dokumen.

 

  1. Petender juga dikehendaki menyertakan Salinan Sijil MoF (tidak akan dikembalikan) sebagai dokumen sokongan semasa pembelian tersebut. Dokumen tender/sebutharga hanya akan dikeluarkan setelah bukti pembayaran dikemukakan kepada pihak Bahagian Perolehan melalui e-mel.

 

  1. Semua petender dikehendaki mematuhi Standard Operationg Procedure (SoP) dan segala arahan berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)/ Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)/ Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang berkuatkuasa sepanjang urusan tender ini.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan dihantar di alamat di atas. Jika tender/sebutharga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/kurier, Petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada Tarikh Tutup tender/sebut harga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Dokumen tawaran petender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan CyberSecurity Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya keatas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. Sebarang perubahan pada tarikh pembelian dokumen dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi CyberSecurity Malaysia Bahagian Perolehan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.