Tender
 

Year 2019


  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No. : SH/12/2019


Provision of Development for Common Criteria with Cryptography Documentation for Pilot Product, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
221101/222704/222705


RM100.00/set


10 Julai 2019
hingga
19 Julai 2019

23 Julai 2019
@
12:00 tengahari

2

Sebutharga No. : SH/13/2019


Provision For The Professional Services To Provide In-Depth Analysis And Benchmarking Of Technologies And Industries On Smart Card, Biometric And Cloud Security For CyberSecurity Malaysia.

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
221101 / 221102 / 221110 / 22270


RM100.00/set


12 Julai 2019
hingga
19 Julai 2019

23 Julai 2019
@
12:00 tengahari

3

Sebutharga No. : SH/14/2019


Provision for Development of CyberSecurity Malaysia Strategy Roadmap Beyond 2020 Including Centre of Excellence, Marketing Plan, Human Resource Study And Industry Development

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam kod bidang berikut :

Kod :
221101
RM150.00/set


23 Julai 2019
hingga
06 Ogos 2019

08 Ogos 2019
@
12:00 tengahari

4

Sebutharga No. : SH/15/2019


Provision of Vulnerability Assessment Software for CyberSecurity Malaysia.

(i) Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :

Kod :
210103/210104


ii) Agen penjual yang sah (Authorized Reseller)

RM150.00/set


23 Julai 2019
hingga
31 Julai 2019

02 Ogos 2019
@
12:00 tengahari

5

Sebutharga No. : SH/09/2019 (R)


Provision Of IT Equipment And Accessory For CyberSecurity Malaysia.

(i) Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod bidang berikut :

Kod :
210101 / 210102 / 210103 / 210104


ii) Agen penjual yang sah (Authorized Reseller)

RM100.00/set


23 Julai 2019
hingga
31 Julai 2019

02 Ogos 2019
@
12:00 tengahari

 

  1. Dokumen meja tawaran boleh disemak di alamat di atas dan boleh dibeli pada waktu pejabat dengan mengemukakan:-

 

  1. Bayaran secara wang tunai/wang pos/wang kiriman pos/draf bank/cek berpalang atas nama CyberSecurity Malaysia. Wang bayaran dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.
  2. Salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (Sijil Virtual) dan salinan sijil tersebut tidak akan dikembalikan.

 

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan di alamat di atas.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan pengambilan dan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang dikemukakan selepas tarikh & masa tutup tawaran (seperti dinyatakan di atas) tidak akan diterima atau dipertimbangkan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di www.cybersecurity.my/procurement.