Tender / Sebutharga
 

Year 2024  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No.: SH/07/2024


Provision Of Event Management for Program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2024

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu kod bidang berikut :


Kod:
221101 / 221102 /
221304 / 221305 /
221511 / 222010

 

RM100.00/set


01 April 2024
hingga
05 April 2024

08 April 2024
@ 12:00 tengahari

 

  1. Dokumen tawaran boleh disemak di laman sesawang di atas dan petender yang berminat untuk membeli dokumen tawaran dikehendaki memaklumkan nama, syarikat dan menyertakan salinan Sijil MoF melalui e-mel kepada pnld@cybersecurity.my. Waktu berurusan adalah pada hari bekerja, Isnin hingga Jumaat dari jam 9.00 pagi sehingga 4.00 petang sahaja.

 

  1. Penjualan, pembelian dan pembayaran dokumen adalah melalui atas talian. Hanya petender yang layak sahaja akan diberikan maklumat pembayaran. Dokumen sebutharga hanya akan dikeluarkan setelah bukti pembayaran dikemukakan kepada pihak Bahagian Perolehan melalui e-mel pada tarikh dan masa yang telah dinyatakan. Sekiranya petender gagal mengemukakan bukti pembayaran sebelum tarikh akhir penjualan dokumen, pihak CyberSecurity Malaysia berhak untuk tidak memulangkan pembayaran yang telah dikreditkan.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan dihantar di alamat di atas. Tutup sebutharga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengahari. Dokumen tawaran petender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan CyberSecurity Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya keatas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. Sebarang perubahan pada tarikh pembelian dokumen dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi CyberSecurity Malaysia Bahagian Perolehan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di https://www.cybersecurity.my.

 

 

 

Untitled Document