Tender / Sebutharga
 

Year 2022
  1. Tawaran berikut adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan di bawah :-

 

No

No. Rujukan Dan Tajuk Sebutharga

Kelayakan Petender
(Berdaftar dengan)

Harga Dokumen & Tarikh Mula Dijual

Tarikh & Masa Ditutup

Bill Of Quantities (BQ)

Scope Of Works (SoW) / Terms of Reference (TOR)

1

Sebutharga No. : SH/25/2022


Provision For The Development of Web And Social Media Data Extraction Tool for Data Analytic Platform, CyberSecurity Malaysia

i) Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam kod berikut :


Kod:
210104 / 210106


ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

 

RM150.00/set


25 Julai 2022
hingga
02 Ogos 2022

04 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

-

-

2

Sebutharga No. : SH/26/2022


Provision For The Development of First Phase of Module Etika Siber National (ESN) And E-Learning Module, CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :


Kod:
210104 / 210106 /
210108

 

RM150.00/set


25 Julai 2022
hingga
02 Ogos 2022

04 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

3

Sebutharga No. : SH/27/2022


Provision of Video Processing Components and Its Accessories for CyberSecurity Malaysia

i) Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :


Kod:
210101/210102


ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

 

RM150.00/set


25 Julai 2022
hingga
02 Ogos 2022

04 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

4

Sebutharga No. : SH/28/2022


Provision For The Development of Dashboard System for “Program Galakan Pemerkasaan Keselamatan Siber (PGPKS) Kepada Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)”

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam kod berikut :


Kod:
210104


 

RM100.00/set


25 Julai 2022
hingga
02 Ogos 2022

04 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

5

Sebutharga No. : SH/29/2022


Provision of Server for “Program Pemerkasaan Keselamatan Siber (PGPKS) Kepada Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)”

i) Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :


Kod:
210101/210102


ii) Agen penjual yang sah
(Authorized Reseller)

 

RM100.00/set


25 Julai 2022
hingga
02 Ogos 2022

04 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

6

RFP No.: RFP/01/2022


Provision For The Development of Technical Documentations for Information Security & Data Privacy Assessment Suite (ISDPAS) for CyberSecurity Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia


Berdaftar dalam salah satu daripada kod berikut :


Kod:
210103 atau 210104
dan
221101 atau 221102

 

RM100.00/set


25 Julai 2022
hingga
19 Ogos 2022

22 Ogos 2022
@ 12:00 tengahari

 

  1. Dokumen tawaran boleh disemak di laman sesawang di atas dan petender yang berminat untuk membeli dokumen tawaran dikehendaki memaklumkan nama, syarikat dan menyertakan salinan Sijil MoF melalui e-mel kepada pnld@cybersecurity.my. Waktu berurusan adalah pada hari Isnin hingga Jumaat dari jam 9.00 pagi sehingga 5.00 petang sahaja.

 

  1. Penjualan, pembelian dan pembayaran dokumen adalah melalui atas talian. Hanya petender yang layak sahaja akan diberikan maklumat pembayaran. Dokumen tender/sebutharga hanya akan dikeluarkan setelah bukti pembayaran dikemukakan kepada pihak Bahagian Perolehan melalui e-mel.

 

  1. Semua petender dikehendaki mematuhi Standard Operating Procedure (SoP) dan segala arahan berkaitan Pelan Pemulihan Negara (PPN) (Fasa Peralihan ke Endemik) yang berkuat kuasa pada 01 April 2022 sepanjang urusan sebutharga ini.

 

  1. Dokumen tawaran petender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang disediakan dihantar di alamat di atas. Jika tender/sebutharga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/kurier, Petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada Tarikh Tutup tender/sebutharga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Dokumen tawaran petender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan CyberSecurity Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kelewatan dan sebagainya keatas dokumen yang dihantar melalui pos atau kurier.

 

  1. Semua kos yang berkaitan dengan penghantaran dokumen tawaran adalah menjadi tanggungjawab petender.

 

  1. CyberSecurity Malaysia tidak tertakluk untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. CyberSecurity Malaysia berhak untuk membatal/menunda/menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum/selepas tarikh & masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut. Sebarang perubahan pada tarikh pembelian dokumen dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman sesawang rasmi CyberSecurity Malaysia Bahagian Perolehan.

 

  1. Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilihat di http://www.cybersecurity.my.