Year 2024Untitled Document
Title

2 July 2024

The Malaysian Technical Cooperation Programme: Digital Security & Lifelong Learning Program


CyberSecurity Malaysia, the national cybersecurity specialist and technical agency under the purview of the Ministry of Digital Malaysia, has once again organised a cybersecurity training course under the Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) for participants from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Organisation of Islamic Cooperation – Computer Emergency Response Team (OIC-CERT) member countries. The training program starts from 25 June until 2 July 2024.

----


27 Jun 2024

Jelajah Anti-Scam Kebangsaan Perkukuhkan Kesiapsiagaan Rakyat Kedah Dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Dalam Talian Dan Scam


Dalam usaha memperkasa dan meningkatkan kesedaran serta kesiapsiagaan orang ramai terhadap jenayah penipuan dalam talian dan scam, program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan (JASK) kini diteruskan di negeri Kedah Darul Aman pada 26 dan 27 Jun 2024 di Dewan Seri Negeri, Wisma Darul Aman, Alor Setar.

----


14 Mei 2024

Memperkasa Keselamatan Siber Untuk Kejayaan Ekonomi Digital Malaysia Menjelang 2030


CyberSecurity Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) serta Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) melalui kerjasama strategik telah berjaya menghasilkan kajian komprehensif berkaitan keperluan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) yang bertujuan untuk membentuk ekosistem keselamatan siber yang lebih sistematik serta terancang.

----


5 Mei 2024

Perteguhkan Masyarakat Johor Menghadapi Ancaman Jenayah Scam


Dalam usaha memperkasa dan meningkatkan kesedaran masyarakat menghadapi pelbagai ancaman penipuan (fraud), scam dan jenayah siber, siri Jelajah Anti-Scam Kebangsaan (JASK) kini diteruskan di negeri Johor Darul Takzim. Program ini yang dianjurkan bersama oleh CyberSecurity Malaysia dan CelcomDigi Berhad dengan kerjasama Gabungan Bertindak Anti-Scam (GBAS) serta sokongan Kementerian Digital turut mendapat sokongan dari Kerajaan Negeri Johor, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) serta beberapa buah agensi kerajaan negeri, termasuk Jabatan Penerangan Johor (JAPEN).

----


26 February 2024

CyberSecurity Malaysia And CTM360 W.L.L Forge Strategic Partnership To Combat Cyber Threats


CyberSecurity Malaysia, a specialist cybersecurity agency under the Ministry of Digital, and CTM360 W.L.L, a prominent cybersecurity firm specializing in managing threats across the Surface, Deep, and Dark Web today signed a Memorandum of Understanding (MoU). This agreement aims to create a framework for cooperation in cybersecurity, solidifying a strategic partnership focused on long-term collaboration, particularly in fostering public-private partnerships.

----


29 January 2024

Memorandum of Understanding between Bank Negara Malaysia and CyberSecurity Malaysia


Bank Negara Malaysia (BNM) and CyberSecurity Malaysia recently signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cybersecurity measures in the nation’s financial system. This partnership allows BNM and CyberSecurity Malaysia to jointly develop robust cybersecurity strategies for Malaysia’s financial sector. It paves the way for seamless information sharing, exchange of best practices, and technical support to address emerging cyber risks. This will help safeguard the resilience of the financial sector and enhance its cybersecurity preparedness.

----


29 Januari 2024

Memorandum Persefahaman antara Bank Negara Malaysia dengan CyberSecurity Malaysia


Bank Negara Malaysia (BNM) dan CyberSecurity Malaysia telah menandatangani Memorandum Persefahaman (Memorandum of Understanding, MoU) untuk memperkukuh langkah keselamatan siber dalam sistem kewangan negara. Kerjasama ini membolehkan BNM dan CyberSecurity Malaysia bersama-sama merangka strategi keselamatan siber yang mantap untuk sektor kewangan Malaysia. Kerjasama ini telah membuka jalan ke arah perkongsian maklumat yang lancar, bertukar-tukar amalan terbaik serta sokongan teknikal bagi menangani risiko siber yang muncul. Langkah ini akan membantu melindungi daya tahan sektor kewangan sekali gus meningkatkan ketersediaan keselamatan siber.

----